image

พาไปวัด

image
กรรมแก้ไม่ได้ เพราะเป็นหลักธรรมชาติ
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
image
กรรมแก้ไม่ได้ เพราะเป็นหลักธรรมชาติ
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

กรรมแก้ไม่ได้ เพราะเป็นหลักธรรมชาติ

image
กรรมแก้ไม่ได้ เพราะเป็นหลักธรรมชาติ

ชาวพุทธแท้ๆ ควรจะได้ดีมีสุขจากการนับถือศาสนาพุทธ โดยแก้ปัญหาที่เกิดด้วยอริยสัจ 4

ทุกข์เกิดแล้วหาสาเหตุของทุกข์ด้วยการกำหนดทุกข์หนอ

มันทุกข์ตรงไหนหนอ บำเพ็ญจิตภาวนา สมาธิ ปัญญาจะบอกทุกข์เกิดขึ้นตรงนั้น ต้องแก้ตรงนั้น

อย่าไปแก้ผิดจุด อย่าไปให้ผีให้เจ้ามาแก้ หรือเอาหมอดูมาแก้ มันไม่ถูกเรื่อง

.................................................................................................

ธรรมโอวาท หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี